WITAM NA MOJEJ STRONIE

prof. dr hab. inż. ANNA FABIJAŃSKA

  Posiadam tytuł profesora
nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna
i telekomunikacja
, który uzyskałam w 2022 roku. Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku informatyka na Wydziale
Anna Fabijańska  
  Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki
i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskałam w zakresie nauk technicznych
w dyscyplinie informatyka. Aktualnie pracuję
w Instytucie Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki
i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Jestem również członkiem Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz byłym członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2016-2021).
Moje zainteresowania naukowe i praca badawcza dotyczą wizji komputerowej, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji (w tym uczenia głębokiego) oraz przetwarzania
i analizy obrazów cyfrowych
. W szczególności, koncentruje się na opracowywaniu dedykowanych metod automatycznej analizy obrazów dla potrzeb aplikacji medycznych, przemysłowych oraz z obszaru nauk o ziemi i środowisku. Byłam również stypendystką MNiSzW w ramach programu dla wybitnych młodych naukowców, stypendystką programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz laureatką Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego. Po dokładniejsze informacje, zapraszam do działów: Granty oraz Publikacje.
 

(c) A.Fabijańska